Duurzaam Nederland

Duurzaam Nederland is een website met tips, aanbiedingen en overzicht van duurzame winkels, duurzame banken, zonnepanelen, duurzaam vervoer, duurzaam toerisme, isolatie bedrijven: DuurzaamNederland.nl

Duurzaamheid Doelen

Nederland werkt aan een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrij komt. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. De regeringsleiders van de Europese Unie (EU) hebben in december 2020 afgesproken te streven naar een Europees CO2-reductiedoel van 55%

In het Klimaatakkoord is afgesproken om ernaar te streven dat in 2030 het aandeel hernieuwbare elektriciteit in de totale elektriciteitsproductie 70% is. Daarnaast is door de lidstaten van de Europese Unie (EU) met elkaar afgesproken dat in 2030 minimaal 32% van de in de EU opgewekte energie (elektriciteit, gas en warmte) duurzaam moet zijn opgewekt.

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar te brengen


Duurzaam Nederland

Duurzaam Nederland

Investeer duurzaam en bespaar. Duurzaam winkelen, duurzame energie en vervoer.

Duurzaam Nederland

DuurzaamNederland.nl

Duurzaam Winkelen, duurzame merken, duurzame kleding, speelgoed, cadeaus, voeding.

OpVakantieVanaf.nl

Op vakantie vanaf vliegved Eelde, Bremen, Rotterdam, Schiphol, Weeze of Eindhoven.

Duurzaam Nederland

Duurzaam Nederland

Duurzame energie, zonnepanelen en een mooie duurzame natuur.


Duurzame Energie

Hernieuwbare energie, ook wel duurzame of groene energie genoemd, is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dit is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa met elk voor en nadelen. Voor consumenenten zijn investeringen in zonnepanelen de belangrijkste optie om met duurzame energie geld te besparen en isolatie om energie te besparen.

Dit Domein duurzaamwinkelen.nl is te koop

Het domein: duurzaamwinkelen.nl is wellicht TE KOOP. Ga naar websitenamen.nl en stuur ons een berichtje over het domeinnaam. Op websitenamen.nl staan vele premium duurzame domeinnamen te koop die wij (nog) niet ontwikkeld hebben.


Circulaire Economie

Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. Een economie waarin zoveel mogelijk duurzame hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt, producten en grondstoffen worden hergebruikt en waarin afval niet bestaat.

Verschillende sectoren en ketens die belangrijk zijn voor de economie, belasten tegelijkertijd het milieu. Voor 5 van deze sectoren en ketens heeft de Rijksoverheid samen met ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord een transitieagenda opgesteld. In een transitieagenda staat hoe de sector circulair kan worden in 2050 en welke acties daarvoor nodig zijn. Het gaat om: Transitieagenda biomassa en voedsel, Transitieagenda kunststoffen, Transitieagenda maakindustrie, Transitieagenda bouw en Transitieagenda consumptiegoederen.

DuurzaamNederland.nl

Duurzaam Investeren & Beleggen

Duurzaam bankieren, investeren en beleggen is een investerings- en beleggingsbeleid dat rekening houdt met de economische, sociale, ecologische of culturele effecten van het investeringsproces, op korte en lange termijn, en wil hierover in dialoog treden met de relevante maatschappelijke belanghebbenden'. Jouw bank gebruikt je spaargeld om te investeren in bedrijven. Jouw verzekeraar belegt met jouw verzekeringspremie en jouw pensioenfonds belegt jouw pensioenpremie.

Duurzaam investeren, oftewel ethisch, sociaal of maatschappelijk verantwoord investeren, of socially responsible investing (SRI), gaat om investeringsvormen die niet enkel voldoen aan financiële criteria (zoals rentabiliteit, winstgevendheid en risico), maar ook aan sociale, ethische en ecologische criteria. Duurzame beleggingsfondsen beoordelen een belegging ook op beide criteria.

DuurzaamNederland.nl